Sofinanciranje zaščitne opreme v podjetjih!

Sofinanciranje zaščitne opreme v podjetjih!

Vlada je pripravila nov ukrep v povezavi z trenutno situacijo COVID-19, sofinanciranje zaščitne opreme v malih in srednje velikih podjetjih. Cilj ukrepa je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja malih in srednjih podjetij v času epidemije COVID-19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Komu je namenjen ukrep:

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) z najmanj 5 zaposlenimi, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Sofinanciranje zaščitne opreme v podjetjih!

Katera zaščitna oprema je predmet sofinaciranja:

Sofinanciranje je predvideno za zaščitno opremo:

  • pralne obrazne zaščitne maske,
  • obrazne zaščitne maske za enkratno uporabo,
  • zaščitne rokavice,
  • razkužila,
  • brezstični termometri za merjenje telesne temperature.

Sofinanciranje zaščitne opreme na posamezno podjetje v višini 9.999 evrov!

Posamezno malo oziroma srednje veliko podjetje bo lahko prejelo največ do 9.999 evrov nepovratnih sredstev za nakup zaščitne opreme.

Odločitev o finančni podpori je izdala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Projekt so poimenovali »COVID19 Nakup zaščitne opreme«. Skupna višina sredstev, ki bodo na voljo znaša 10 milijonov evrov. Projekt bo izvajal Javni sklad RS za podjetništvo prek javnega poziva. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval dobrega 7,2 milijona evrov.

 

Več informcij na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107