LED lights and productivity on workplace

Prednosti dobre osvetlitve v pisarni?

Obstajajo številne študije, ki so raziskovale vpliv razsvetljave na produktivnost na delovnem mestu, večinoma so jih opravili od sredine do konca 90-ih let. Ugotovitve študije v 90. letih so splošno znane, veliko novih študij se sklicuje na te študije, vendar so opravljene pred pojavom LED svetil z visoko zmogljivostjo.
Pogosto omenjeni »morilci« produktivnosti so utripanje, pomanjkanje usmerjene svetlobe, nezmožnost za nadzor svetlosti in tako imenovani zaviralci razpoloženja, ki ga povzročajo neustrezne in nenaravne barvne temperature.

Veliko nedavnih raziskav omenja starejše študije kot podlago za izboljšano produktivnost z uporabo LED razsvetljave. Zelo pogosto se pri oceni koristi uvedbe LED osvetlitve uporablja ocena finančne koristi, prihranki energije, vpliva na okolje in izboljšanje produktivnosti zaposlenih. Poglejmo si različne študije.

Študija iz leta 2010 primerja fluorescenčne sijalke z LED sijalkami.

POVZETEK:

LED sijalke so prekosile fluorescenčne sijalke. “LED podpira pozitivno razpoloženje, podaljša budnost in hitrejše delovanje”

– 8,3% izboljšanje pri vizualnih in umskih nalogah

– hitrejši reakcijski čas

– manjša utrujenost

– povečana vitalnost / dejavnost

– nižje stopnje depresije

 

ZAKLJUČEK

»Dosedanji rezultati kažejo, da je rast števila industrijskih objektov z LED tehnologijo, upravičena in kot kažejo študije ima pozitivne posledice na uspešnost delavcev. Glede na tradicionalne fluorescenčne tehnologije z relativno nizko temperaturo barve, LED svetilke podpirajo pozitivno razpoloženje, daljšo budnost in hitrejše delovanje na vizualnih in umskih nalogah.«

Študija iz leta 2013

Vertikalno integrirana LED svetila, svetlobni senzorji in IP nadzorni, nam daje izboljšanje na:

– izboljšanje 8,34% glede na delovno uspešnost (navaja zgornja študija)

– 33% izboljšanje ocene razpoloženja ob uporabi LED svetilk

– 33% izboljšanje razpoloženja pomeni, povečanje za 5,76% delovne učinkovitosti

– kumulativna donosnost naložbe (ROI) znaša 289%

Študije prikazujejo, da je vračilo vrednosti investicije (ROI) v razponu od 1 leta pa do 3 let. Vračilo investicije je odvisno od več dejavnikov. Prihranki dosegajo vrednosti do 85% porabe električne energije glede na prejšnjo vrsto osvetlitve.

 

Študija iz leta 1994/1998

To je eden izmed najbolj pogosto sklicujočih študij razsvetljave o vprašanju produktivnosti na delovnem mestu. Osem podjetij iz različnih panog so preučevali glede izboljšanja produktivnosti pred in po rekonstrukciji razsvetljave. Ta študija dejansko pokaže prednosti boljše razsvetljave, vendar je nastala pred uvedbo visoko kvalitetnih svetilk tipa LED.

Ključne ugotovitve: V podjetjih kjer je prišlo do energetske rekonstrukcije razsvetljave.

-. 15% manjša odsotnost [Lockheed in ING Bank]

– 25% manjša odsotnost [Pennsylvania Power & Lights]

– 16% povečanje obdelanih zahtevkov [West Bend Mutual]

– izboljšana kakovost izdelkov v vrednosti $ 25.000 let. [Hyde Tools]

– 20% nižja stopnja napak [Boeing]

Rezultati teh nekaj študij primerov kažejo, da so lahko gospodarske koristi energetsko učinkovite razsvetljave, znatno večje kot sami prihranki pri stroških energije.