LED lights and productivity on workplace

Prednosti dobre osvetlitve v pisarni?

Obstajajo številne študije, ki so raziskovale vpliv razsvetljave na produktivnost na delovnem mestu, večinoma so jih opravili od sredine do konca 90-ih let. Ugotovitve študije v 90. letih so splošno znane, veliko novih študij se sklicuje na te študije, vendar so opravljene pred pojavom LED svetil z visoko zmogljivostjo.
Pogosto omenjeni »morilci« produktivnosti so utripanje, pomanjkanje usmerjene svetlobe, nezmožnost za nadzor svetlosti in tako imenovani zaviralci razpoloženja, ki ga povzročajo neustrezne in nenaravne barvne temperature.

Veliko nedavnih raziskav omenja starejše študije kot podlago za izboljšano produktivnost z uporabo LED razsvetljave. Zelo pogosto se pri oceni koristi uvedbe LED osvetlitve uporablja ocena finančne koristi, prihranki energije, vpliva na okolje in izboljšanje produktivnosti zaposlenih. Poglejmo si različne študije.

Študija iz leta 2010 primerja fluorescenčne sijalke z LED sijalkami.

POVZETEK:

LED sijalke so prekosile fluorescenčne sijalke. “LED podpira pozitivno razpoloženje, podaljša budnost in hitrejše delovanje”

– 8,3% izboljšanje pri vizualnih in umskih nalogah

– hitrejši reakcijski čas

– manjša utrujenost

– povečana vitalnost / dejavnost

– nižje stopnje depresije

 

ZAKLJUČEK

»Dosedanji rezultati kažejo, da je rast števila industrijskih objektov z LED tehnologijo, upravičena in kot kažejo študije ima pozitivne posledice na uspešnost delavcev. Glede na tradicionalne fluorescenčne tehnologije z relativno nizko temperaturo barve, LED svetilke podpirajo pozitivno razpoloženje, daljšo budnost in hitrejše delovanje na vizualnih in umskih nalogah.«

Študija iz leta 2013

Vertikalno integrirana LED svetila, svetlobni senzorji in IP nadzorni, nam daje izboljšanje na:

– izboljšanje 8,34% glede na delovno uspešnost (navaja zgornja študija)

– 33% izboljšanje ocene razpoloženja ob uporabi LED svetilk

– 33% izboljšanje razpoloženja pomeni, povečanje za 5,76% delovne učinkovitosti

– kumulativna donosnost naložbe (ROI) znaša 289%

Študije prikazujejo, da je vračilo vrednosti investicije (ROI) v razponu od 1 leta pa do 3 let. Vračilo investicije je odvisno od več dejavnikov. Prihranki dosegajo vrednosti do 85% porabe električne energije glede na prejšnjo vrsto osvetlitve.

 

Študija iz leta 1994/1998

To je eden izmed najbolj pogosto sklicujočih študij razsvetljave o vprašanju produktivnosti na delovnem mestu. Osem podjetij iz različnih panog so preučevali glede izboljšanja produktivnosti pred in po rekonstrukciji razsvetljave. Ta študija dejansko pokaže prednosti boljše razsvetljave, vendar je nastala pred uvedbo visoko kvalitetnih svetilk tipa LED.

Ključne ugotovitve: V podjetjih kjer je prišlo do energetske rekonstrukcije razsvetljave.

-. 15% manjša odsotnost [Lockheed in ING Bank]

– 25% manjša odsotnost [Pennsylvania Power & Lights]

– 16% povečanje obdelanih zahtevkov [West Bend Mutual]

– izboljšana kakovost izdelkov v vrednosti $ 25.000 let. [Hyde Tools]

– 20% nižja stopnja napak [Boeing]

Rezultati teh nekaj študij primerov kažejo, da so lahko gospodarske koristi energetsko učinkovite razsvetljave, znatno večje kot sami prihranki pri stroških energije.

 

Razsvetljava v proizvodnih prostorih

Kakšno osvetlitev potrebujemo v proizvodnih prostorih?

V čistih, urejenih in kvalitetno osvetljenih prostorih je delo veliko bolj prijetno. Zaposleni se počutijo veliko bolje, kar pomeni, da so tudi bolj produktivni. Za industrijske proizvodne obrate še posebej velja, da je potrebna ustrezna osvetlitev, saj v nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb na delovnem mestu.
Standard SIST EN 12464-1 opredeljuje ustreznosti razsvetljave na delovnih mestih. Cilj standarda je zagotovitev ustrezne osvetlitve delovnih mest in s tem udobnega počutja pri delu.

Kovinsko predelovalni obrati:

Vrsta dela ali tip prostora E (lx)
kovanje, skladiščni prostori 200
groba ključavničarska dela, varjenje, galvanizacija 300
fina ključavničarska dela 500
načrtovanje, kontroling, izdelava orodja 750
fino mehanika, končna kotrola (merilnice) 1000

 

Elektro industrija

Vrsta dela ali tip prostora E (lx)
izdelava kablov in vodnikov, groba montažna dela 300
navijanje srednje velikih tuljav 500
navijanje finih tuljav 750
načrtovanje, kontroling, izdelava orodja 750
montaža merilne opreme 1000
merilnice, delavnice za preizkušanje in umerjanje 1500

 

Lesno predelovalna industrija

Vrsta dela ali tip prostora E (lx)
parne kopeli 150
žaganje, oblanje, lepljenje, sestavljanje, 300
struženje, žlebljenje, izravnavanje 500
poliranje, lakiranje, furniranje, rezbarjenje 750
kontrola kakovosti 1000
   

 

Avtoservisne delavnice (avtomehaniki, avtoličarji, ...)

Vrsta dela ali tip prostora E (lx)
popravilo avtomobila 300
izdelava in montaža karoserije 500
lakiranje, lakirne kabine 750
tapetniška dejavnost, končna kontrola 1000

 

Grafična industrija

Vrsta dela ali tip prostora E (lx)
prirezovanje, okraševanje, graviranje, sortiranje in ročno tiskanje 500
retuširanje, litografija, stavek 1000
kotrola barv 1500
graviranje 2000
   
   

 

Kemična industrija

Vrsta dela ali tip prostora E (lx)
daljinsko upravljani stroji/procesne naprave 50
delo ob procesnih  napravah 300
merilnice, laboratoriji, izdelava zdravil 500
kontrola barv 1000
   
   

 

Živilsko - prehrambena industrija

Vrsta dela ali tip prostora E (lx)
pivovarna, polnjenje, kuhanje, konzerviranje 200
pranje, mletje, mešanje, pakiranje, klavnice, mlekarne, rezanje sadja 300
proizvodnja delikates, tobačnih izdelkov, kontrola steklenic, dekoriranje 500
kontrola barv, laboratorij 1000

 

Tekstilna industrija

Vrsta dela ali tip prostora E (lx)
sušilni prostor 100
barvanje v kadeh 200
pranje, likanje, česanje, grobo predenje 300
predenje, navijanje, tkanje, avtomatsko tiskanje na podlago 500
 tiskanje, šivanje  750
 kontrola blaga in barve  1000
 neopazno krpanje  1500

 

Predelava plastike

Vrsta dela ali tip prostora E (lx)
pihanje in stiskanje plastike 300
brizganje plastike 500

 

Skladiščenje in logistika

Vrsta dela ali tip prostora E (lx)
avtomatska visokoregalna skladišča 20
visokoregalna skladišča  50
skladišča, kjer se išče blago 100
nakladalne ploščadi 150
skladišče, kjer je potrebno branje 200
prostori za pakiranje in odpošiljanje 300
   

 

 

UGODNI KREDITI ZA OBNOVO OBSTOJEČE RAZSVETLJAVE SAMO DO 30.04.2016

Ugodni krediti za obnovo obstoječe razsvetljave, ki vključuje regulacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil, s katero se doseže vsaj 30 % prihranek električne energije so na voljo samo še do 30.04.2016. Več …
Z zamenjavo klasične razsvetljave z LED razsvetljavo prihranimo med 50 – 85% električne energije.
Podjetjem nudimo brezplačno pomoč:
  • ogled objekta in popis trenutnega stanja, meritve osvetljenosti in meritve prostora
  • brezplačno vam pripravimo simulacijo osvetlitve vaših prostorov
  • pripravimo vam stroškovni izračun upravičenosti zamenjave osvetlitve
  • predstavimo vam ponudbo, projekt osvetlitve in stroškovno upravičenost
Več informacij na info@ledlux.si