Stopnja IP zaščite svetilk

Prvi znak (IPX0): Zaščita pred trdnimi delci (v skladu z EN 60529: 2003)

Stopnja Vrsta zaščite
0 Brez zaščite
1 Zaščita pred trdnimi delci večji od 50 mm (npr.: nenameren dotik roke)
2 Zaščita pred trdnimi delci večji od 12,5 mm (npr.: prst roke)
3 Zaščita pred trdnimi predmeti, večjimi od 2,5 mm (nenameren dotik žice ali izvijača)
4 Zaščita pred trdnimi predmeti, večjimi od 1 mm (finih orodij, tanke žice)
5 Zaščita pred prahom v količinah motečih za napravo
6 Popolna zaščita pred prahom

 

Drugi znak (IP0x): zaščita pred vdorom vode (v skladu z EN 60529: 2003)

Stopnja Vrsta zaščite
0 Brez zaščite
1 Zaščita pred kapljicami vode, ki padajo navpično (kondenzacije)
2 Zaščita pred kapljicami vode, ki padajo na ohišje pod kotom 15 ° od navpičnice
3 Zaščita pred kapljicami, ki padajo pod kotom 60 ° od navpičnice
4 Zaščita pred kapljicami, ki padajo pod katerimkoli kotom z vseh strani (dež)
5 Zaščita pred curki vode iz vseh smeri
6 Zaščita pred močnimi curki vode ali poplave valov iz vseh smeri
7 Zaščita pred poplavo na globini med 15 cm in 1 m,
8 Zaščita pred poplavami z neprekinjenim potapljanjem in povečanim pritiskom vode (globine do 1 m)
9 Zaščita pred poplavljanjem toku vode pod pritiskom (80-100 bari, temperature do + 80 ° C)
v skladu z DIN 40050

 

IK – dvomestni znak (neobvezno) označuje stopnjo zaščite pred udarci (po NF EN 50 102) – zdržijo udarce energije:

Stopnja Energija (v joulih ) Enakovreden vpliv
00 0 J Brez zaščite
01 0,15 J Propad objektno 200 g 7,5 cm
02 0,20 J Propad predmeta 200 g višine 10 cm
03 0,35 J Propad objektno 200 g 17,5 cm
04 0,50 J Propad objektno 200 g z višine 25 cm
05 0,70 J Propad predmeta 200 g višine 35 cm
06 1 J Padec je 500 g z višine 20 cm
07 2 J Padec je 500 g z višine 40 cm
08 5 J Padec 1700 višine g stavbe 29,5 cm
09 10 J Padec 5000 g z objekta 20 cm
10 20 J Padec 5000 višine g stavbe 40 cm